Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej - nominuj osobę lub organizację pozarządową

W Roku Praw Kobiet po raz pierwszy zostanie przyznana w Częstochowie Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Do 6 września można nominować do niej osoby lub podmioty ekonomii społecznej wyróżniające się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji w naszym mieście.

Wspólnotę lokalną tworzą ludzie – w różnym wieku, z różnymi potrzebami, ale także z różnymi ograniczeniami, wynikającymi np. ze stanu zdrowia. Miasto jest miejscem, które powinno być przyjazne i dostępne dla wszystkich. Dlatego zachęcamy do promowania osób i organizacji działających na rzecz równości wszystkich mieszkanek i mieszkańców zgodnie z hasłem ,,Jesteśmy różni – jesteśmy równi”.

Przyjazne miasto to nie tylko takie, po którym można łatwo i komfortowo poruszać się na własnych nogach, na rowerze czy dzięki publicznej komunikacji, ale także takie, które sukcesywnie likwiduje bariery architektoniczne, ułatwiając codzienne funkcjonowanie osobom na wózkach. W przyjaznym mieście nie brak placów zabaw, skwerów i placów aktywności ruchowej dla osób w różnym wieku, ale także miejsc, w których można łatwo przewinąć malucha. Przyjazne miasto to także takie, które zachęca do współuczestnictwa w jego życiu seniorki i seniorów, osoby najsłabsze ekonomicznie, żyjące w bardzo skromnych warunkach, a także osoby zagrożone różnego rodzaju wykluczeniem, np. z powodu długotrwałego bezrobocia lub bezdomności. To miasto, które wciela w życie rozwiązania służące zniwelowaniu sztucznych i niesprawiedliwych różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, choćby w sferze zatrudnienia i związanego z nią wynagrodzenia. To w końcu miasto zapewniające fachową obsługę i przyjazną atmosferę osobom, które – czasowo bądź na stałe – chcą w nim pracować i mieszkać. Trudno wyliczyć wszystkie działania, które składają się na miasto przyjazne swoim mieszkankom i mieszkańcom – dotyczą one każdej sfery życia, rozmaitych grup, ale także konkretnych jednostek z ich często indywidualnymi oczekiwaniami, potrzebami czy ograniczeniami. 

Miasto to wspólne dobro nas wszystkich – ze wszystkimi naszymi odmiennościami – i wszyscy na co dzień możemy o nie zadbać. Jeśli znamy więc osobę bądź organizację pozarządową, dzięki której życie w Częstochowie staje się lepsze, łatwiejsze, otwarte dla wszystkich grup, mniejszości i wszelkich kategorii mieszkanek i mieszkańców, możemy wypełnić wniosek nominacyjny dostępny poniżej.

Kandydatury można zgłaszać do 6 września br.

 Szczegółowy regulamin przyznawania nagrody dostępny jest poniżej.

Zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej
Regulamin przyznawania Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej
Wniosek do Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl