Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs na projekty grantowe dotyczące konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Składanie wniosków  do 29 czerwca.

Wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1817).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%, a ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000 zł.

Zadaniem beneficjentów konkursu będzie:

  1. przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;
  2. wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie na obowiązującym formularzu, w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru. W tym celu należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu. Aktualny wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny w SOWA.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie:http://www.power.gov.pl/nabory/1-142/

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: konkurs.partycypacja@miir.gov.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl