Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs PFRON Program „Absolwent”- wsparcie osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Cel konkursu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie. Warunkiem składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” przez organizacje pozarządowe jest posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie tych działań przez okres co najmniej 2 lat.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących obszarów wsparcia:
- zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- zdobycie uprawnień zawodowych
- ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych
- odbycie stażu aktywizacyjnego

Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku. Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa: (www.pfron.org.pl).

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 10.000.000,00 zł. Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl