Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs ofert MEN - przegląd twórczości artystycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”. Oferty do 2 lipca br.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert dotyczących przygotowania koncepcji i podjęcia działań związanych z promocją twórczości artystycznej jako strategii włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością w życie środowiska lokalnego, rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań oraz kształtowania poczucia sprawczości.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 30 listopada 2018 r.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 80 000 zł. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% całkowitej wartości zadania.

Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Kontakt:
Bartłomiej Radecki, bartlomiej.radecki@men.gov.pl, 022 3474843
Katarzyna Kossakowska, katarzyna.kossakowska@men.gov.pl, 022 3474775, komórka koordynująca: Departament Ekonomiczny MEN.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl