Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs UE w sektorze usług osobistych, opiekuńczych i domowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych w sektorze usług osobistych, opiekuńczych i domowych.

Cele konkursu: doradztwo, pomoc techniczna i szereg dostosowanych działań doradczych i zaleceń dla państw  członkowskich,  wspieranie wymiany dobrych praktyk między stronami: krajową czy lokalną administracją publiczną oraz organizacjami pracowników domowych i opiekunów. Projekt ma ułatwić profesjonalizację miejsc pracy w sektorze usług opiekuńczych, rozpowszechnianie informacji na temat praw i obowiązków pracowników i pracodawców oraz tworzenie i rozwój skutecznego dialogu społecznego.

Na realizację tego konkursu (VP/2018/013) Komisja Europejska przeznacza 700 tys EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje jeden projekt. Grant Komisji nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,15% kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.

Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.

Projekt musi być złożony przez KONSORCJUM podmiotów składający się z minimum 4 podmiotów:
- z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracowników z obszaru usług opiekuńczych i domowych,
- z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracodawców z obszaru usług opiekuńczych i domowych.

LIDEREM projektu MUSI być jedna z ww. federacji.

Wszystkie szczegóły dotyczące ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=536&furtherCalls=yes

Termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia
i Innowacji Społecznych (EaSI) upływa 30 czerwca 2018 roku.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl