Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Obowiązek ochrony danych osobowych UE - RODO od 25 maja 2018r.

25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie nazywane RODO). Oznaczają one duże zmiany w sposobie ochrony danych osobowych, także przez organizacje pozarządowe.

Przestrzeganie RODO (pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych to proces, który podlegać musi szczególnej uwadze władzom organizacji. Każda organizacja musi stale monitorować co dzieje się z danymi osobowymi, które znajdują się w jej zasobach i musi wprowadzać zabezpieczenia, aby dane te nie dostały się do osób nieuprawnionych. Ponadto należy wykazać szczególną staranność w procesie gromadzenia danych w organizacji (niezbędność klauzul potwierdzających zgodę osób, których dane są niezbędne organizacji) np. danych pracowników, członków stowarzyszenia, fundacji, odbiorców newslettera, uczestników szkoleń, wolontariuszy.

RODO nie daje gotowych wytycznych jak organizacja ma zabezpieczać dane osobowe, każde NGO (administrator danych) musi samo oszacować ryzyko utraty danych, ich upublicznienia, „wycieku” i konsekwencji dla osób, których dane te dotyczą. Na podstawie oszacowania tego ryzyka każda organizacja dobiera właściwe dla niej, odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Zasady  i procedury ochrony danych osobowych w różnych organizacjach będą więc inne.

Jedną z głównych zasad RODO jest zasada rozliczalności. Oznacza ona, że dany podmiot (administrator danych) musi wykazać, że wywiązuje się z obowiązku ochrony danych zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w RODO.

RODO wskazuje szereg innych zasad, których należy przestrzegać przy przetwarzaniu danych osobowych, jak:
- zgodność z prawem, przejrzystość, rzetelność
- ograniczenie celem (przetwarzanie danych odbywa się tylko w uzasadnionych celach)
- adekwatność, niezbędność i minimalizacja
- prawidłowość (dane są prawidłowe)
- maksymalny czas przetwarzania danych (należy ustalić przez jaki okres dane będą przetwarzane, po tym okresie dane należy usunąć)
- poufność i integralność.

Należy pamiętać, że RODO wprowadza możliwość nakładania sankcji i kar oraz odpowiedzialność cywilną w związku z nieprzestrzeganiem wymogów RODO.

Udostępniamy Państwu prezentację ze szkolenia dla NGO na temat RODO autorstwa dr Magdaleny Celeban na licencji CC-BY.
Szkolenie zostało zorganizowane w kwietniu przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla organizacji pozarządowych.

Polecamy także materiały z ogólnopolskiej strony NGO:
w PORADNIK.NGO.PL:
RODO w organizacji pozarządowej w 10 krokach

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl