Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
XI Częstochowskie Dni Rodziny od 26 maja do 23 czerwca 2018 r.

Prawie miesiąc trwać będą w naszym mieście XI Częstochowskie Dni Rodziny Rozpoczną się symboliczne w Dniu Matki 26 maja, a zakończą w Dniu Ojca - oddając w ten sposób szacunek wszystkim matkom i ojcom, którzy swoją bezinteresowną miłością budują wartość rodziny. 

W programie znalazły się m.in. porady wychowawcze dla rodziców; występy dzieci z okazji dnia mamy i taty; konkursy plastyczne i literackie; pikniki i festyny rodzinne, turnieje gier planszowych dla dzieci, opiekunów, rodziców, dziadków; warsztaty dla dzieci i młodzieży dot. uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej i z problemami uzależnień; turnieje sportowe i zabawy retro, czyli w co się bawili nasi rodzice; zasady udzielania pierwszej pomocy; zabawy integracyjne dla rodziców; rodzinne konkursy wiedzy. Będzie także bajkowy dzień dziecka - klasyka polskiej animacji, wybranym filmom będą towarzyszyć zabawy, konkursy, warsztaty plastyczne.

Częstochowskich Dni Rodziny promować będą również rodzicielstwo zastępcze. Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Moje serce dało Ci dom" odbędzie się 04 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 o godz. 11.00. Podczas konferencji zostaną uhonorowane przez Prezydenta Miasta Częstochowy, statuetką Anioła Rodzicielstwa Zastępczego, rodziny zastępcze, które w sposób wyróżniający się sprawują powierzoną im funkcję.

Organizator: Urząd Miasta Częstochowy Wydział Polityki Społecznej.

Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, częstochowskie szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, placówki wsparcia dziennego, Biblioteka Publiczna, Muzeum Częstochowskie, Miejska Galeria Sztuki, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogoicznych, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, Filia w Częstochowie, Kino Studyjne OKF Iluzja.

Częstochowskie Dni Rodziny organizowane są od kilku lat w naszym mieście. Doświadczenia zebrane w trakcie poprzednich lat, a także rosnące z roku na rok zainteresowanie różnych środowisk dowiodły, że dni rodziny są  cenną inicjatywę związaną z lokalną polityką prorodzinną, są skutecznym sposobem umacniania więzi międzypokoleniowych i promocją najważniejszych wartości rodzinnych takich jak: miłość, wsparcie, szacunek, zaufanie i wzajemne zrozumienie.

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl