Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowa silna dzielnicami - zaproszenie do realizacji projektu

Gmina Miasto Częstochowa - Wydział Polityki Społecznej od dnia 2 kwietnia 2018 roku realizuje projekt „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny.

Aktualnie planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w części 2 projektu "Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych". W ramach zadania zostanie utworzonych 13 Ośrodków Społeczności Lokalnych (OSL).

Przedstawicieli NGO zainteresowanych realizacją ww. zadania zapraszamy na spotkanie, na którym zostaną przedstawione założenia merytoryczne i finansowe "Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych". Spotkanie odbędzie się 7 maja 2018 r. o godz. 14.00 w sali Błękitnej Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl