Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dotacje dla NGO na dożywianie dzieci z Polskiej Akcji Humanitarnej

Polska Akcja Humanitarna zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem programu dożywianie dzieci, do Pajacykowej Sieci Pomocowej. Wysokość dotacji do 50 tys. zł, zgłoszenia do 10 maja br.

Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. Polska Akcja Humanitarna rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.

Organizacje partnerskie same wybierają placówki (szkoły, świetlice) z którymi współpracują, kierując się w ich doborze, znajomością środowiska lokalnego, wiedzą i doświadczeniem wynikającym z pracy w danym regionie. Zaangażowanie w poprawę warunków życia społeczności lokalnej to ogromny atut organizacji partnerskich. Organizacje są na miejscu, mają możliwość szybkiego reagowania i dostosowania programu do aktualnych potrzeb.

W ramach Programu prowadzone jest dożywianie dzieci i mlodzieży  od 6 do 15 roku życia, objętych obowiązkiem szkolnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa. Program dożywiania realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych, aktywizując lokalne organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia dzieci w najbliższym otoczeniu. Jednocześnie organizacja ngo może do 10% otrzymanego grantu przeznaczyć na obsługę programu i pokrycie kosztów administracyjnych. 

Więcej informacji na temat programu w załączniku - "Zasady programu regrantingowego - Pajacykowa Sieć Pomocowa"

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest pod linkiem: https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia/

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2018r.

Koordynatorka Programu Dożywiania w Polsce - Magdalena Szymczak, tel.+48 56 652 13 68       Polska Akcja Humanitarna,ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń
magdalena.szymczak@pah.org.pl; www.pah.org.pl; www.pajacyk.pl

"Zasady programu regrantingowego - Pajacykowa Sieć Pomocowa"

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl