Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs MON - świadomość narodowa, obywatelska, kulturowa

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert do12 kwietnia 2018.

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:
    1. upowszechnianiu wśród społeczeństwa historii polskiego podziemia niepodległościowego, w tym kształtowaniu i podtrzymywaniu etosu Armii Krajowej;
    2. upowszechnianiu tradycji narodowej, w tym upamiętniających chwałę i sławę oręża polskiego, w oparciu o przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami wojskowymi oraz rocznicami wydarzeń historycznych.
  2. Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokość: 800.000,00 zł

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.  Podmioty uprawnione do składania ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

więcej: Konkurs MON

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl