Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Pozytywne efekty 500+ w Polsce i Częstochowie

W Częstochowie w ubiegłym roku świadczenie wychowawcze  500+ otrzymało 19.874 dzieci,  a pomoc finansową związaną z wychowywaniem dzieci otrzymało 14.427 rodzin z naszego miasta. W Polsce z Programu 500+ korzysta ponad 3 mln 600 tys. dzieci i 2 mln 400 tys. rodzin.Największy udział wśród polskich rodzin objętych wsparciem mają rodziny z dwójką dzieci. Ich odsetek wynosi 62 proc. w ogólnej strukturze rodzin korzystających. Od początku funkcjonowania programu do polskich rodzin trafiło już w sumie 42,62 mld zł.

"Dwa lata z Rodziną 500+” – pod takim hasłem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, podsumowująca dwa lata funkcjonowania rządowego programu wspierającego rodziny. Podczas konferencji „Dwa lata z Rodziną 500+” liczne grono prelegentów podsumowało 2-lecie funkcjonowania rządowego programu wsparcia dla rodzin.

- "Z programu korzysta 2 mln 400 tys. rodzin, ponad 3 mln 600 tys. dzieci. Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają rodziny z dwójką dzieci. Ich odsetek wynosi 62 proc. w ogólnej strukturze rodzin korzystających. W praktyce jest to 1,5 mln rodzin" – powiedziała w trakcie rozpoczęcia konferencji minister Elżbieta Rafalska.

Jak zauważyła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, z programu korzysta ponad 536 tys. rodzin z jednym dzieckiem, spełniających kryterium dochodowe. Jest to 23 proc. rodzin pobierających świadczenie.

- „Przeszło jedna trzecia rodzin, które korzystają z programu "500 plus", zamieszkuje gminy wiejskie, a co czwarta – gminę wiejsko-miejską. Do rodzin żyjących w tych gminach trafiło odpowiednio 33,5 proc. i 24,6 proc. świadczeń. Oznacza to, że do gmin wiejskich i dla gmin wiejsko-miejskich trafiło ponad 60 proc. wszystkich środków" – zaznaczyła minister Elżbieta Rafalska.

Do mierzalnych efektów wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus” szefowa resortu rodziny zaliczyła wzrost liczby urodzeń, podając, że w 2017 roku urodziło się ponad 403 tys. dzieci.
- "To jest znacznie więcej niż prognozowaliśmy w ocenie skutków regulacji i jednocześnie więcej niż pokazywały prognozy GUS" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Poza tymi aspektami ograniczenia ubóstwa, o tym już wiemy, znaczącego ograniczenia skrajnego ubóstwa (...) Rodziny nie mówią o tym aspekcie takim materialnym, one po prostu odczuwają ten efekt, ale bardzo dużo rodzin mówi o tym aspekcie godnościowym. Mówią, że dla nich to jest ważne, że one stanęły na własnych nogach, że podniosły czoło, że przestaliśmy stygmatyzować, że odetykietowaliśmy patrzenie i ocenianie rodziny wielodzietnej, że to jest dla nich olbrzymia wartość" – zauważyła minister Elżbieta Rafalska"

ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl