Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Jak radzić sobie z agresją

Projekcje filmów nagranych przez uczniów i pedagogów, wykład oraz debata oxfordzka z udziałem uczniów częstochowskich szkół znalazły się w programie konferencji szkoleniowej o przemocy, agresji i mediach.

Organizatorami spotkania, które 21 marca odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie, był Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Pretekstem do dyskusji były trzy filmy nagrane przez uczniów - z udziałem uczniów i pedagogów - Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i I Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO: „Pudło" w reżyserii Rafała Romańskiego, „Karuzela" Krzysztofa Kumki, Macieja Kuczyńskiego, Macieja Mielczarka i Szymona Walczaka, „Lekcja" Jakuba Wrotniaka, ,,Oddech" Kingi Gradzik i Zuzanny Ziembacz, ,,Pasta- basta" Karoliny Fajer i Julii Kaptacz oraz ,,Portal" Macieja Kowalika i Szymona Polinceusza.

Debatę z udziałem czterech grup młodzieży z obu szkół przygotował dr Mateusz Dąsal, prorektor ds. Nauki w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie, pedagog Społecznej SP nr 2 i I Społecznego LO im. Zbigniewa Herberta STO.

W debacie poruszono tematy przemocy i agresji oraz ich przyczyn, młodzi ludzie zaprezentowali też swoje talenty krasomówcze i retoryczne umiejętności. Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie czy agresja i wynikająca z niej przemoc to kwestia genetyki,  a może ewolucyjnych uwarunkowań, albo wpływu środowiska - rodziców, szkoły, podwórka, kolegów.

Młodzież spierała się też co do sposobu radzenia sobie z tymi problemami, a jej propozycje nie zawsze były oczywiste, czy też zgodne z ogólnie przyjętymi społecznymi normami. Jedni specjaliści wskazują bowiem, że należy umieć się wyciszyć, przepracować agresywne skłonności „w sobie”, umieć stłumić narastającą agresję, a przez to nie dopuścić do pojawienia się przemocy. Koszt jednak takiego zachowania bywa dla danego człowieka duży: nerwice, choroby nieujawnianych uczuć. Najlepszym sposobem wydaje się znalezienie kontrolowanego i konstruktywnego ujścia dla agresji, zdrowego rozładowania negatywnych emocji. Pomocny tu jest przede wszystkim sport, ale też każdy inny wysiłek fizyczny.

Zachowania agresywne u nastolatków często wynikają z chęci zwrócenia na siebie uwagi rodziców, nauczycieli, kolegów czy koleżanek. Agresywne postawy często też kształtują złe wzorce obserwowane w rodzinnym domu czy w środowisku rówieśników.

Młodzież dyskutowała również o tym czy agresja i przemoc z którą mamy do czynienia na co dzień w mediach zwłaszcza w telewizji, brutalnych grach komputerowych, w internecie powoduje eskalację agresji. Czy sprawia, że akceptujemy zachowania przemocowe, czy też wyładowując agresję w świecie wirtualnym, stajemy się spokojniejsi w realnym życiu. Debatę podsumowali psycholog dr Andrzej Margasiński, pedagog, specjalista terapii.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl