Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na bezpłatne szkolenia nt: sprawozdawczości finansowej NGO, excela, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych.

  • Szkolenie: "Sprawozdawczość finansowa NGO 2017".

Szkolenie adresowane jest do pracowników, członków, osób powiązanych z organizacjami trzeciego sektora / ekonomii społecznej, które są odpowiedzialne za sporządzanie oraz składanie do właściwych instytucji rządowych/samorządowych/państwowych odpowiednich sprawozdawczych dokumentów finansowych/niefinansowych poszczególnych organizacji. Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i podniesienie umiejętności dotyczących prawidłowości wypełnienia właściwych dokumentów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Termin
Data: 22.03.2018
Godzina: 14:00 – 15:30

Lokalizacja: Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21 (Pałac Ślubów), Sala Błękitna.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 marca 2018 r. na następujący adres Patrycja Szlempo – patrycja@jowes.pl. Więcej informacji pod linkiem: http://jowes.pl/events/sprawozdawczosc-finansowa-ngo-201

  • Szkolenie: „Excel jako narzędzie wspomagające zarządzanie organizacją.”

Program szkolenia zawiera następujące obszary tematyczne to m.in.: interfejs programu, wprowadzanie danych, formatowanie komórek, zapisywanie, otwieranie i opcje dokumentu, wprowadzanie formuł, wprowadzanie funkcji, zmienianie nazwy arkusza, wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki, kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek, adresowanie komórek.

Termin
Data : 23.03.2018 i 26.03.2018
Godzina : 9:00-15:00

Lokalizacja: Częstochowski Park Przemysłowo – Technologiczny, Wały Dwernickiego 117/121

Rejestracja na szkolenie poprzez formularz dostępny pod linkiem: http://jowes.pl/events/szkolenie-excel-jako-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie-organizacja

  • Szkolenie „Prawo zamówień publicznych.”

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz które wezmą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach szkolenia:

  • Bezpłatne 1–dniowe  szkolenie  z najlepszą kadrą. Szkolenie prowadzone będzie przez wysokiej klasy specjalistów. W trakcie szkolenia chcemy przygotować Państwa do samodzielnego udziału w postępowaniach przetargowych.
  • Warsztaty praktyczne dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Indywidualne warsztaty – stworzenie oferty pod konkretny przetarg oraz symulacja procesu udziału w  postępowaniu przetargowym.
  • Monitorowanie po odbytym szkoleniu  złożonej oferty poprzez  otrzymanie indywidualnego opiekuna wspomagającego proces rozpatrywania oferty.
  • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Termin
Data : 23.03.2018 
Godzina : 11:00-17:00

Lokalizacja: Częstochowski Park Przemysłowo – Technologiczny, Wały Dwernickiego 117/121

Rejestracja na szkolenie poprzez formularz dostępny pod linkiem: http://jowes.pl/events/szkolenie-prawo-zamowien-publicznych

  • Szkolenie: "Ochrona danych osobowych – zgodnie z nowelizacją przepisów po 25 maja 2018 r".

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na wszystkich administratorów danych obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Prawnie oznacza to, że organizacja przetwarzająca dane osobowe, musi mieć uchwaloną, podpisaną oraz wdrożoną politykę bezpieczeństwa (włącznie z dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych osób, które muszą mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych oraz prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych).

Szkolenie poprowadzi Magdalena Celeban – Koordynator ogólnopolskiego programu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa”, współautorka badań prowadzonych w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych, inicjatorka licznych działań związanych z ochroną danych osobowych w Częstochowie.

Termin
Data : 13.04.2018
Godzina: 12:30 – 17:30

Lokalizacja: Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21 (Pałac Ślubów), Sala Błękitna.

Rejestracja na szkolenie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://jowes.pl/events/szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-na-temat-ochrony-danych-osobowych-zgodnie-z-nowelizacja-przepisow-po-25-maja-2018-r-3


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl