Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs FIO - oferty do 29 marca. Nie przegap terminu!

Konkurs FIO - oferty do 29 marca. Nie przegap terminu!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór ofert do programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018.

Głownym celem konkursu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

W ramach kolejnej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. organizacje pozarządowe otrzymają prawie 60 milionów zł. Konkurs ofert to szansa na rozwój społeczności lokalnych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do miliona zł, w zależności od Priorytetu. Po raz pierwszy w ramach FIO organizacje nie muszą wnosić wkładu własnego.

Nowe kryteria strategiczne

W ramach FIO 2018 dodatkowo promowane będą organizacje o niskim rocznym przychodzie, organizacje mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25 tys. – 50 tys. mieszkańców) oraz organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020.

Na ocenę wniosków wpływ będzie miał zakres merytoryczny projektu. Premiowane będą projekty, których główny cel dotyczy bezpośrednio rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, czyli: partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, rozwoju wolontariatu, rozwoju think-tanków obywatelskich, edukacji obywatelskiej, w tym edukacji historycznej i uniwersytetów ludowych, oraz rozwoju instytucjonalnego organizacji, obejmującego m.in. tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp. Dodatkowe punkty będą mogły również otrzymać inicjatywy dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Wsparcie rozwoju organizacji

Tegoroczna edycja Programu FIO wprowadza po raz pierwszy możliwość przeznaczenia części dotacji na rozwój instytucjonalny własnej organizacji. Ze środków FIO – poza kosztami bezpośrednio związanymi z realizacją zadania – do 20% wysokości dotacji będzie można przeznaczyć na takie działania jak np.:

  • podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
  • działania zmierzające do zapewnienia organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności;
  • uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
  • zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

Obszary projektów

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje wszystkie obszary pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  • Małe inicjatywy;
  • Aktywne społeczeństwo;
  • Aktywni obywatele;
  • Silne organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji wynosi 20 – 400 tys. zł w priorytetach 2 – 4 oraz 20 tys. zł – 1 mln zł w priorytecie 1. Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2 – 4) i 500 tys. zł (priorytet 1).

Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez Generator FIO na stronie: fio.niw.gov.pl 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w maju br.

INFOLINIA w okresie naboru ofert:

szczegółowe informacje na temat FIO będzie można uzyskać do 29 marca br. pod numerem telefonu 785-682-200 w godzinach od 10:00 do 15:00 ub na stronie internetowej fio.niw.gov.pl

Pytania można kierować na adres:

1.FIO@niw.gov.pl;

2.Członków Biura FIO, NIW-CRSO;

3.W trakcie naboru poprzez Infolinię.

Oferty można składać do 29 marca br. do godziny 16:15

Szczegółowe informacje oraz generator wniosków znajdują się stronie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Regulamin konkursu dostępny w załączniku.

Plik Regulamin konkursu (413.88 KB)


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl