Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Partnerstwo Lokalne na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności

9 marca podpisano Partnerstwo lokalne na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy.

Partnerstwo jest formalnym, otwartym zrzeszeniem stron (partnerów) - przedstawicieli instytucji i jednostek sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, które dążąc do realizacji celów podejmują inicjatywę efektywnego współdziałania. Jest porozumieniem międzysektorowym.

- Dobrze, że są instytucje, organizacje pozarządowe, ludzie, którzy na co dzień pomagają tym, którzy nie zawsze radzą sobie sami, którzy potrzebują wsparcia - powiedział podczas dzisiejszego podpisania dokumentu w Urzędzie Miasta zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak. - Sens partnerstwa to działać wspólnie.

Głównym obszarem działalności prowadzonej w ramach Partnerstwa jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań, aktywności i inicjatyw, których celem jest pomoc społeczna, edukacja, profilaktyka, ekonomia społeczna, wzmacnianie sił osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dokument podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a w imieniu Partnerów - ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

W Częstochowie Partnerstwo funkcjonuje od 2012 roku. Podpisanie nowego dokumentu wynikało z potrzeby aktualizacji jego zapisów, zgodnie z kierunkami polityki społecznej miasta. Koordynowaniem działań partnerstwa zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Instytucje i organizacje deklarujące wolę przystąpienia do Partnerstwa realizują wspólnie założenia systemu polityki społecznej miasta Częstochowy mające na celu skuteczne przeciwdziałanie bezdomności oraz łagodzenie jego skutków.

Partnerstwo Lokalne stale podejmuje wobec osób bezdomnych działania o charakterze profilaktycznym i aktywizującym, a także interwencyjnym i osłonowym. Organizacje i instytucje współorganizują i współuczestniczą m.in. w realizacji Akcji „Termos” czy Akcji „Zima”, w ramach której w  miejsca niemieszkalne dostarczane są gorące posiłki. Angażują się w coroczne badanie liczby osób bezdomnych, które koordynuje MOPS, organizują zbiórki odzieży, obuwia, koców. W ramach partnerstwa prowadzony jest również całoroczny stały monitoring miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne. Działania koncentrują się także na aktywizacji, profilaktyce i wsparciu osób w wychodzeniu z bezdomności.

Pierwsze Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności powołano 16 października 2012 r. Powstało w oparciu o instytucje i organizacje działające w Częstochowie na rzecz osób bezdomnych w ramach realizowanego wówczas przez Gminę Miasto Częstochowa projektu pod nazwą Standardy w bezdomności – nowa jakość w latach 2012-2014.

Partnerzy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. POW 2, 42-217 Częstochowa
 • Komenda Miejska Policji ul. Popiełuszki 5, 42-217 Częstochowa
 • Straż Miejska w Częstochowie ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa
 • Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego ul. Śląska 8, 42-217 Częstochowa
 • Powiatowy Urząd Pracy ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118, 42-218 Częstochowa
 • Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa
 • Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78/80, 42-202 Częstochowa
 • SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa
 • Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa
 • Fundacja Integracji Społecznej FENIKS ul. Legionów 21, 42-202 Częstochowa
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa
 • Fundacja Chrześcijańska „Adullam” ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
 • Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 14, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” ul. Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa
 • PPiTU MONAR ul. Ogrodowa 66, 42-202 Częstochowa
 • Fundacja św. Barnaby ul. Kisielewskiego 101/2, 42-215 Częstochowa

  źródło: www.czestochowa.pl

Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl