Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Przeciwdziałanie bezdomności

Dnia 09 marca 2018 r. o godz.13:30 w sali 108 Urzędu Miasta Częstochowy odbędzie się podpisanie Partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy. 

         Partnerstwo Lokalne na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy, jest formalnym, otwartym zrzeszeniem stron zwanymi dalej „Partnerami”, które dążąc do realizacji celów podejmują inicjatywę efektywnego współdziałania.

      Partnerstwo jest porozumieniem międzysektorowym, którego stronami są przedstawiciele instytucji i jednostek sektora publicznego, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej.

       Głównym obszarem działalności prowadzonej w ramach Partnerstwa jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań, aktywności i inicjatyw, których celem jest pomoc społeczna, edukacja, profilaktyka, ekonomia społeczna, wzmacnianie sił osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl