Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs „Młodzieżowe Akademie Życia”

Urząd Miasta Częstochowy - Wydział Polityki Społecznej organizuje konkurs pn. „Młodzieżowe Akademie Życia”, który swym zakresem obejmie realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs obejmuje przygotowanie i realizację Projektu profilaktyczno-wychowawczego w ramach Programu „Młodość bez uzależnień”, przez Młodzieżowe Akademie Życia, której zadaniem będzie m.in. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i pasje dzieci i młodzieży, promujących aktywne, społecznie akceptowane formy spędzania wolnego czasu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich częstochowskich szkół podstawowych; termin składania dokumentów: do 2 marca 2018 r. godz. 15.30 (liczy się data wpływu).

 

Regulamin Programu "Młodość bez uzależnień"
Zał.do Regulaminu Programu "Młodość bez uzależnień"

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl