Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs „Częstochowski Aktywny Senior”.

Rozpoczynamy Konkurs „Częstochowski Aktywny Senior” organizowany przez Urząd Miasta Częstochowy oraz Centrum Wolontariatu dla Seniorów z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

 

Celem konkursu jest nagradzanie inicjatyw lub przedsięwzięć, podmiotów ekonomii społecznej, klubów seniora oraz seniorów i seniorek aktywnych na rzecz swojej grupy. Konkurs ma promować wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Częstochowie.

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych, które wyrażają wolę nominacji kandydatów w następujących kategoriach:

  1. Organizator – Prezydent Miasta Częstochowy

  2. Senior - osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,

  3. Seniorka – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+ ,która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,

  4. Klub seniora – klub seniora, który wyróżnia duża aktywność względem swoich członków oraz społeczności lokalnej poza wsparciem własnych członków - zgłoszenie dotyczy klubu nie osoby fizycznej,

  5. Projekt /inicjatywa dla seniorów – podmiot ekonomii społecznej, instytucja publiczna, inicjatywa nieformalna, która w danym roku prowadziła lub prowadzi projekt skierowany do seniorów z miasta Częstochowy,

  6. Oddany seniorom – osoba fizyczna poza kategorią wiekową 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością i wsparciem społeczności senioralnej miasta Częstochowa – wyróżnienie przyznawane przez Miejską Radę Seniorów w Częstochowie.

Zgłoszenia do konkursu może złożyć każdy jako osoba fizyczna, podmiot ekonomii społecznej czy też instytucja publiczna. Nie można nominować swojej kandydatury.

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, które można dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych to 31 sierpnia 2016 r.

 

Pliki do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl