Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Jak pomagać w wyjściu z bezdomności?

14 grudnia w Ratuszu odbyła się konferencja „Działania środowiskowe w obszarze przeciwdziałania bezdomności”, podsumowująca realizowany przez MOPS projekt „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”.

Gośćmi byli m.in. przedstawiciele partnerstwa na rzecz przeciwdziałania bezdomności w Częstochowie, osoby działające w obszarze pomocy osobom bezdomnym, a także sami uczestnicy projektu zmagający się z problemem bezdomności.

Podczas konferencji podsumowano działania środowiskowe na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności oraz zaprezentowano dobre praktyki wypracowane w ramach tych działań.

Wyemitowano także dwa nakręcone w ramach projektu filmy. Bohaterem pierwszego z nich (autorstwa Jerzego Piekarza) jest streetworker Jan Strączyński – film ukazuje jego codzienną pracę, specyfikę miejsc, do których dociera i formy pomocy, jakie stosuje. W filmie znalazły się również wywiady z uczestniczkami projektu, które opowiedziały o swoich małych sukcesach w zmaganiach z bezdomnością i swoich doświadczeniach podczas projektu. Film można obejrzeć tutaj: http://mops.czestochowa.pl/mops2/wp-content/uploads/mopsfilm_gotowy.mp4

Drugi film, zatytułowany „Ludzie”, to próba wiernego opisania codzienności osób zmagających się z bezdomnością poza schroniskami – w pustostanach, piwnicach czy pod mostami. Występują w nim osoby, które dzięki wsparciu usamodzielniły się, ustabilizowały swoją sytuację życiową i są na drodze do kolejnych zmian.

Konferencja była też okazją do przedstawienia twórczości mieszkanek i mieszkańców placówek dla osób bezdomnych – prac plastycznych, literackich czy rękodzieła. Ich prezentacja ma przypominać o potencjale w każdym człowieku, niezależnie od jego sytuacji materialno-bytowej, uzależnień czy innych problemów, z którymi się zmaga.

O godności i wartości osób borykających się z życiowymi kryzysami mówił także w swoim wystąpieniu zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak.  

Rozmawiano również o różnicach i podobieństwach pomiędzy pracą streetworkera i pracą z osobami bezdomnymi przebywającymi w placówkach. O specyfice tej drugiej opowiadała Jolanta Baron, pracowniczka socjalna Sekcji ds. przeciwdziałania bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wśród zaproszonych gości była także aktorka Sylwia Oksiuta-Warmus, która opowiedziała o podejmowanych w ramach swojej profesji inicjatywach na rzecz osób bezdomnych oraz nieszablonowym podejściu do problemu bezdomności.

mb

źródło: www.czestochowa.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl