Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Sport dla niepełnosprawnych 2018 - wnioski o dofinansowanie do 20 grudnia br.

Program Ministerstwa Sportu i Turystki "Sport dla niepełnosprawnych 2018" zakłada możliwość dofinansowania wielu form aktywności fizycznej. Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem to:

  • wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  • wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych
    w tym Mistrzostw Polski i Pucharu Polski.
  • wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • promocja sportu osób niepełnosprawnych. 

Do udziału w programie, zaproszone są m.in organizacje pozarządowe  

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2018 roku przeznacza się kwotę 18 700 000,00 zł.

Zadania programowe muszą być pełnione  od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej
oraz przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT w terminie do 20 grudnia 2017 r. 

Adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Sportu i Turystki

Ogłoszenie o Programie dostępne w załączniku.

Plik Ogłoszenie  (458.14 KB)


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl